thức ăn cho chó, chó già Giống trung bình, công thức Fit & 7+ giúp duy trì khớp (20kg.)

2,200,000

Sản phẩm thức ăn cho chó, chó già Giống trung bình, công thức Fit & 7+ giúp duy trì khớp (20kg.) được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


thức ăn cho chó, chó già Giống trung bình, công thức Fit & 7+ giúp duy trì khớp (20kg.)

2,200,000