Set 3 tuýp sữa đặc Palace Thái Lan

120,000

Mã:CBK_27555

Sản phẩm Set 3 tuýp sữa đặc Palace Thái Lan được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách. Xem thêm Chính sách bán hàng.

Lưu ý: Sản phẩm nhận được có thể thay đổi về bao bì từ nhà sản xuất. Chúng tôi có quyền thực hiện những thay đổi như vậy mà không cần thông báo trước.


Set 3 tuýp sữa đặc Palace Thái Lan

120,000