sầu riêng sấy lát mint2rian

Liên hệ

Sản phẩm sầu riêng sấy lát mint2rian được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.