Mazuri Chinchilla Masuri, thực phẩm Chinchilla, công thức Timothy, hương thơm, nuôi dưỡng, nuôi dưỡng lông

635,000

Sản phẩm Mazuri Chinchilla Masuri, thực phẩm Chinchilla, công thức Timothy, hương thơm, nuôi dưỡng, nuôi dưỡng lông được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


Mazuri Chinchilla Masuri, thực phẩm Chinchilla, công thức Timothy, hương thơm, nuôi dưỡng, nuôi dưỡng lông

635,000