Lá Stevia khô (thay thế đường cho người tiểu đường )

205,000

Sản phẩm Lá Stevia khô (thay thế đường cho người tiểu đường ) được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách. Xem thêm Chính sách bán hàng.


Lá Stevia khô (thay thế đường cho người tiểu đường )

205,000