Giường bệnh nhân và người già, 2 bàn, tay quay, đầu giường, giường, đường ray ABS, cầu trượt, sàn thép, rây

17,660,000

Sản phẩm Giường bệnh nhân và người già, 2 bàn, tay quay, đầu giường, giường, đường ray ABS, cầu trượt, sàn thép, rây được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


Giường bệnh nhân và người già, 2 bàn, tay quay, đầu giường, giường, đường ray ABS, cầu trượt, sàn thép, rây

17,660,000