chuối sấy otop /combo3

180,000

Sản phẩm chuối sấy otop /combo3 được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


chuối sấy otop /combo3

180,000