chà là rời hộp 500gam /bán 6 hộp

720,000

Sản phẩm chà là rời hộp 500gam /bán 6 hộp được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


chà là rời hộp 500gam /bán 6 hộp

720,000