cá khô một nắng (có trứng ) đặc sản tháiland gói 1 kí

315,000

Sản phẩm cá khô một nắng (có trứng ) đặc sản tháiland gói 1 kí được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách. Xem thêm Chính sách bán hàng.


cá khô một nắng (có trứng ) đặc sản tháiland gói 1 kí

315,000