bò húc đỏ thailand (lốc 10 chai)

200,000

Sản phẩm bò húc đỏ thailand (lốc 10 chai) được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


bò húc đỏ thailand (lốc 10 chai)

200,000