Ấm trà 1 lít Prima, Zebra

550,000

Sản phẩm Ấm trà 1 lít Prima, Zebra được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


Ấm trà 1 lít Prima, Zebra

550,000