Accu-Chek FastClix Lancets 24

160,000

Sản phẩm Accu-Chek FastClix Lancets 24 được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


Accu-Chek FastClix Lancets 24

160,000