ชิโซะสีม่วง – Purple Shiso

250,000

Sản phẩm ชิโซะสีม่วง – Purple Shiso được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


ชิโซะสีม่วง – Purple Shiso

250,000