sốt trái cây /socola cô đặc long beach (trắng )

360,000

Sản phẩm sốt trái cây /socola cô đặc long beach (trắng ) được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


sốt trái cây /socola cô đặc long beach (trắng )

360,000