sầu riêng thái tại vườn /bán sĩ ko bán lẽ

55,000

Mã:CBK_19296

Sản phẩm sầu riêng thái tại vườn /bán sĩ ko bán lẽ được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách. Xem thêm Chính sách bán hàng.

Lưu ý: Sản phẩm nhận được có thể thay đổi về bao bì từ nhà sản xuất. Chúng tôi có quyền thực hiện những thay đổi như vậy mà không cần thông báo trước.


sầu riêng thái tại vườn /bán sĩ ko bán lẽ

55,000