dầu hào CHALARKNGURN OYSTER SAUCE 1 LITRE

140,000

Sản phẩm dầu hào CHALARKNGURN OYSTER SAUCE 1 LITRE được đặt tại kho Bangkok Thailand. Sau khi quý khách đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng về kho Việt Nam và giao hàng cho quý khách (dự kiến từ 5-7 ngày làm việc). Xem thêm Chính sách bán hàng.


dầu hào CHALARKNGURN OYSTER SAUCE 1 LITRE

140,000